Prijedlog projektne ideje

 

Napomena: Samo u potpunosti popunjen obrazac biti će uzet u obzir za uključivanje u bazu projektnih ideja. 


Nositelj projektne ideje:


Puni naziv projekta:


Lokacija projekta:


Projekt će doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva i prioriteta: (označite odgovarajuće opcije)


Sektor: (označite odgovarajuće opcije)


Ciljevi (opći i specifični):


Ciljne skupine:


Kratki opis projektne ideje:


Očekivani rezultati (MAX 4):


Glavne aktivnosti:


Trajanje (mjeseci):


Procijenjena vrijednost (KM):


Vlastito financiranje u %:


Izvori financiranja (navesti naziv izvora):